Tyhjiöeristetty putkisarja

  • Tyhjiöeristetty putkisarja

    Tyhjiöeristetty putkisarja

    Tyhjiöeristettyjä putkia (VI Piping), nimittäin tyhjiövaipallisia putkia (VJ Piping) käytetään nestemäisen hapen, nestetypen, nestemäisen argonin, nestemäisen vedyn, nestemäisen heliumin, LEG:n ja LNG:n siirtoon täydellisenä korvikkeena tavanomaisille putkien eristyksille.